Slavenhandel

webkwestie - webquest

Werkwijze

Jouw zoektocht naar de werking van de driehoekshandel moet bekend worden gemaakt aan de Heren 17. Dit doe je door het maken van een uitgebreid verslag van minimaal 1 A4 en maximaal 2 A4 per onderdeel. In je verslag moet je letten op de volgende onderdelen:

  • Maak een duidelijk verhaal over de zakelijke feiten die je speurwerk hebben opgeleverd. De Heren 17 moeten goed uit jouw verhaal op kunnen maken wat de Driehoekshandel inhoud.

  • Je moet de Heren 17 informeren over een goede aanpak.

  • Hanteer juiste spelling en grammatica.

  • Maak een passende kaft en een omslag.

  • Maak een correcte en duidelijke inhoudsopgave.

  • Op de laatste pagina van je verslag moet je de gebruikte bronnen noteren. De Heren 17 moeten namelijk wel kunnen controleren waar jij de informatie vandaan hebt.

  • Uiteindelijk gaat het jou natuurlijk om je promotie. Is je verslag zo goed dat je wordt gepromoveerd naar de kapiteinstitel?

  • De Heren 17 beoordelen je verslag aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Hier gebruiken zei een schema voor. Dit schema kun je vinden op deze beoordelingspagina.

De directiekamer van de VOC waar de tafel met de 17 stoelen staat ("de Heeren XVII") van de voormalige VOC in het VOC-gebouw (hoek Kloveniersburggracht-Nwe Hoogstraat Amsterdam)

De directiekamer van de VOC waar de tafel met de 17 stoelen staat ("de Heeren XVII") van de voormalige VOC in het VOC-gebouw (hoek Kloveniersburggracht-Nwe Hoogstraat Amsterdam)

Afb.: Josh at Dutch Wikipedia [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons